Tots els barris
son Sant Just

El nostre és un poble plural. Cadascun dels barris que el componen té la seva personalitat. I junts, donen a Sant Just la seva essència única. Tenim propostes per a tots ells. Les anirem desvetllant.