Raül Solano
Raül Solano

Núm. 13 / Experience Designer

Barri Sud

Alicia Casals
Alícia Casals

Núm. 12 / Catedràtica UPC

Barri Nord

Èric Pomar
Èric Pomar

Núm. 11 / Tècnic audiovisual

Barri Centre

Núria Rey
Núria Rey

Núm. 10 / Cost Controller

Crta. Reial

Enric Maynés
Enric Maynés

Núm. 9 / Advocat

Walden

Montserrat Casals
Montserrat Casals

Núm. 8 / Econo

Barri La Plana-Bellsoleig

Pol Esquefa
Pol Esquefa

Núm. 7 / Opositor a Diplomàcia

Barri Centre

Ariadna Urroz
Ariadna Urroz

Núm. 6 / Advocada

Mas Lluí

Joan Asmarats
Joan Asmarats

Comerciant i empresari

Barri Centre

Jennifer Deu
Jennifer Deu

Núm. 4 / Gestora de seguretat

Mas Lluí