Què proposem
per fer despertar Sant Just?

Fes un cop d’ull a una primera selecció de propostes de cadascun dels eixos del nostre programa.

Propostes sòlides i pensades en clau de poble, d’àrea metropolitana i de país per fer de Sant Just un referent audiovisual, per afavorir el comerç local i l’emprenedoria i per facilitar la vida a tots els ciutadans.

Creació d’un
HUB AUDIOVISUAL

 • Un projecte de gran pol de l’audiovisual per tal d’aprofitar i donar a conèixer el talent santjustenc.

Foment real de
L’EMPRENEDORIA

 • Oficina de l’emprenedoria: foment i acompanyament de projectes locals.
 • Creació d’un viver d’empreses.
 • Nous espais de coworking.

Impuls del
COMERÇ LOCAL

 • Creació d’una guia interactiva: de les PIMES i el comerç local per aquestes empreses a la ciuitadania.

Comunicació amb la
CIUTADANIA

 • Govern obert: modernitzarem i facilitarem els tràmits a través de dades obertes i màxima transparència.
 • Bústia de millora: una nova eina per al poble.
 • Digitalització de serveis munincipals per als joves.

Tenim un poble i un entorn ple de potencial. Disposem d’entitats i d’equipaments. I ara, d’idees per a la cultura, el lleure, l’esport i la natura que, d’aquí al #28M, us anirem detallant.

Fomentem
ESPORT I SALUT

 • Collserola: potenciar-la com entorn d’esport i salut propi.
 • Espais escola: nous usos públics de joc en horaris no-lectius.
 • CEM Bonaigua: revisar preus a la baixa.
 • Esport femení: ajuts per a la creació i la seva ampliació.

Apostem per la
CULTURA

 • Dotarem d’oferta específica per a joves dins de festivals culturals existents a preus assequibles.
 • Apostarem per la cultura popular i vetllar pel relleu generacional.
 • Crearem incentius: premis, beques, estades artístiques i intercanvis culturals.
 • Reivindicarem la nostra història i patrimoni.
 • Recuperarem l’art cinematogràfic.

Impulsem el
LLEURE

 • Donarem ús a espais amb altres activitats que donin vida als barris.
 • Estudiarem les necessitats d’espai de les entitats de lleure actiu educatiu per tal d’optimitzar les seves activitats.
 • Dotarem de vigilancia zones concretes per gaudir amb tranquil·litat.

Poder viure al poble (garantir l’accés a la vivenda com a principal objectiu), però també viure el poble: moure’s-hi, comunicar-s’hi, participar.
Molt a fer! Però sabem com.

Millorem la
MOBILITAT

 • Augmentarem el nombre de places d’aparcament en zones específiques dels barris.
 • Crear el “Just Escola”, un servei de bus escolar pel poble.
 • Incentivarem l’ús de vehicles de zero emissions.

Urbanisme i
HABITATGE

 • Accés dels joves a l’habitatge: coordinarem les àrees d’Habitatge i Joventut per millorar l’emancipació i l’arrelament al municipi.
 • Pla d’ordenació territorial: que relligui el poble i que connecti barris, serveis i equipaments.
 • Integració específica de Mas Lluí amb el nucli del poble.

Participació
CIUTADANA

 • Vincularem organitzacions de la societat civil en la presa de decisions.
 • Bústia de millora: on i offline, en la que la ciutadania pugui expressar-se en llibertat amb l’objectiu de traslladar propostes de millora.
 • Programa “Ajudem de debò”: per donar a conèixer i
 • Incentivarem el voluntariat social del poble.

DRETS I
SERVEIS

 • Garantirem recursos per prevenir, educar i lluitar contra la violència masclista.
 • Bretxa digital: serveis d’atenció i acompanyament a les persones amb problemes d’interacció amb gestions digitals (bancàries, d’aministracions, etc).
 • Demanarem a la Generalitat més professionals sanitaris a l’actual CAP i preveure una nova dotació post-ampliació.

Assegurem la
SEGURETAT

 • Incrementarem els mitjans per fer front a l’onada de robatoris.
 • Augmentar la vigilància en les zones comercials i residencials per millorar la seguretat.
 • Millorarem l’enllumenat públic i crear un pla de seguretat específic per barris.

Mira amb detall alguna de
les nostres propostes

Tens alguna proposta?
Volem conèixer-la!

En el món d’avui, la comunicació és una eina fonamental. I la política no en pot quedar al marge.
Tampoc Sant Just. Ens cal diàleg. Ens cal el teu parer.

 

Envia'ns-ho