La Miranda i
Can Candeler

Què proposem pel Barri La Miranda – Can Candeler?

Aquí t’ho expliquem!

Sabies que quasi el 80% dels carres del barri de la Miranda encara tenen el cablejat aeri?

Volem soterrar tot el cablejat elèctric del barri, i reurbanitzar els carrers per retornar-los als veïns. S’ha de poder passejar pel barri amb seguretat.

Millorarem l’enllumenat dels carrers de la Miranda, perquè siguin més segurs i més eficients.

Volem redactar un pla de mobilitat específic per la Miranda, que tingui en compte on volen anar els veïns, i reduir així les molèsties per l’alt nivell de transit en hores punta degut a les escoles, amb tots els seus efectes negatius que té. La Miranda és una sortida natural de Sant Just.

Posarem escales mecàniques per una mobilitat més accessible al barri. No podem oblidar que és una muntanya!

Res a dir-nos sobre el barri La Miranda – Can Candeler?
La teva opinió ens interessa!

 

Envia'ns-ho

Què proposem
pels altres barris?