Mas Lluí

Què proposem pel Barri Mas Lluí?

Aquí t’ho expliquem!

Mas Lluí no pot ser un barri annex de Sant Just. És un barri de Sant Just de ple dret

Per tant, s’ha d’integrar a la resta del poble mitjançant la recuperació de la riera, que reconvertirem en el gran parc urbà que mereix Sant Just, i d’aquesta manera dotarem de més espai verd i optimitzarem els accessos de Mas Lluí al centre del poble. Només així s’aconseguirà una integració total del barri i es protegirà definitivament la Vall de projectes urbanístics.

Facilitarem els accessos a centres educatius i escoles bressol. I ho farem amb la implementació del Bus Escola i amb iniciatives més sostenibles com la bicicleta, que evitaran desplaçaments amb vehicle privat i per tant, reduiran la congestió a la sortida del barri.

Volem millorar la mobilitat, i això només es pot fer amb línies de transport públic més eficients, és a dir, reduint el nombre de parades en hores puntes per tal de garantís un servei veritablement exprés amb Barcelona. A més, s’ha d’augmentar la freqüència i així evitar les cues de cada matí per agafar l’E30.

Crearem una línia de Nit Bus per tal que també es pugui tornar a casa al barri a les nits. Aquesta línia permetrà evitar conduir quan les condicions no són òptimes i a més, permetrà fer-ho amb seguretat.

Res a dir-nos sobre el barri Mas Lluí?
La teva opinió ens interessa!

 

Envia'ns-ho

Què proposem
pels altres barris?